Komplekse transaktioner - eksempler

Denne øvelse demonstrerer de mange forskellige typer matematiske operationer, der kan udføres i Quandary 2 transaktioner.